شرکت زیست گستران کوشا تولید کننده دانش بنیان فراورده های تشخصی در زمینه معرف های بیوشیمیایی و سرولوژی پزشکی می باشد که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ به طور رسمی آغاز کرده است و اکنون نام خود را در بین تولید کنندگان بنام این عرصه جای داده است.
تعهد ما به سلامت جامعه و ارتقا آن دغدغه ای شد تا میان تحقیقات، فناوری و نیاز مصرف کننده ارتباطی عمیق برقرار کنیم که ماحصل آن تولید بیش از ۳۰ فراورده تشخیصی اعم از کیت های تشخیصی با " کاربری پایه و اختصاصی" باشد که در حال حاضر با لطف و عنایت مصرف کنندگان در حال تولید و توزیع گسترده و موفق در جامعه پزشکی کشور با نام تجاری "ریتون بیو آنالیز" میباشد.
به طور اخص یکی از موفقیت های چشمگیر محققان ما طراحی روشی دقیق و تسهیل شده به منظور تشخیص بیماری تب مالت بر پایه روش جهانی "ژل تست" میباشد.
در این میانه ما همچنین موفق به تولید مجموعه کووید ۱۹ شامل: تست های سی آر پی، دی دایمر با روش بروز شده و همچنین محیط کشت انتقالی اختصاصی آن نیز شده ایم که لطف خداوند و بیدریغ حمایت های شما مصرف کنندگان آن را در این زمان کوتاه امکان پذیر ساخته است.
تعهد ما به تولید کالایی درخور شان هموطنان باعث شده تا در راستای کسب استاندارد های جهانی گام برداشته و موفق به کسب استاندارد ایزو۲۰۱۵-۹۰۰۱و ایزو ۲۰۱۶-۱۳۴۸۵ شده ایم.