چهاردهمین کنگره بین المللی و بیستمین کنگره کشوری
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
مرکز همایش های برج میلاد – اردیبهشت 1402

چهاردهمین کنگره بین المللی و بیستمین کنگره کشوری
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
مرکز همایش های برج میلاد – اردیبهشت 1402

سیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
مرکز همایش های ایران مال – اردیبهشت ۱۴۰۱

حضور شرکت زیست گستران کوشا در هیات تجاری ایران
در شهر بیشکک قرقیزستان
تیرماه ۱۴۰۰

ورکشاپ کیت Brucella Cooms Gel

باکو – آذربایجان – اسفند ماه 1397

چهارمین همایش و نمایشگاه تجهیزات نوین آزمایشگاهی – خراسان رضوی – آذرماه 97

 

چهاردهمین کنگره بین المللی و بیستمین کنگره کشوری
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
مرکز همایش های برج میلاد – اردیبهشت 1402

چهاردهمین کنگره بین المللی و بیستمین کنگره کشوری
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
مرکز همایش های برج میلاد – اردیبهشت 1402

سیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
مرکز همایش های ایران مال – اردیبهشت ۱۴۰۱

حضور شرکت دانش بنیان زیست گستران کوشا در پایگاه دائمی محصولات صادراتی

در کشور بوسنی و هرزگووین – سارایوو

مهرماه ۱۴۰۰

نشست مشترک تجاری تولید کنندگان تجهیزات پزشکی ایران با هیات تجاری کشور افغانستان
تیر ماه ۱۴۰۰

هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته

مرداد ماه ۱۳۹۸

نمایشگاه ایران هلث

کسب عنوان محصول منتخب حوزه آزمایشگاهی (Brucella Coombs Gel Test) از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی کشور

و حضور وزیر محترم بهداشت جناب دکتر نمکی

خرداد ماه 1398